ลงพื้นที่ชี้แจงวัตถุประสงค์และดำเนินโครงการ พม. ส่งความสุข สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สู้ภัยโควิด (ระยะสั้น 10 วัน) ประจำปีงบประมาณ 2564 ในเขตพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง  และกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพในชุมชน ลงพื้นที่ชี้แจงวัตถุประสงค์และดำเนินโครงการ พม. ส่งความสุข สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สู้ภัยโควิด (ระยะสั้น 10 วัน) เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น บรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาว่างงาน เสริมสร้างขีดความสามารถของประชาชน ในการช่วยเหลือตนเองในการดำรงชีวิต การมีอาชีพ รายได้ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด (Covid – 19) พร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกัน และการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ครอบครัว ณ กลุ่มอาชีพบ้านป่าหมาก ม. 26  ต.โกสัมพี อ. โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร หลักสูตรการปักผ้าชนเผ่า (เผ่าม้ง) และกลุ่มอาชีพบ้านป่าคา ม.8 ต.โปร่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร หลักสูตรการปักผ้าชนเผ่า (เผ่าม้ง) โดยมีเจ้าหน้าที่จาก องค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร ร่วมติดตามการดำเนินงานในครั้งนี้ด้วย

Leave A Reply

Your email address will not be published.