ลงพื้นที่ชี้แจงวัตถุประสงค์และดำเนินโครงการ พม. ส่งความสุข สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สู้ภัยโควิด (ระยะสั้น 10 วัน) ประจำปีงบประมาณ 2564 ในเขตพื้นที่ จังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 18 มิถุนายน 2564  นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพในชุมชน ลงพื้นที่ชี้แจงวัตถุประสงค์และดำเนินโครงการ พม. ส่งความสุข  สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สู้ภัยโควิด (ระยะสั้น 10 วัน) เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น บรรเทา ความเดือดร้อนจากปัญหาว่างงาน เสริมสร้างขีดความสามารถของประชาชน ในการช่วยเหลือตนเองในการดำรงชีวิต  การมีอาชีพ รายได้ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด  (Covid – 19) พร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันและ การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ครอบครัว ณ กลุ่มอาชีพบ้านสุขสำราญ ม.15 ต.หนองจอก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี หลักสูตร การเย็บกระเป๋าผ้าด้นมือ โดยมี นายอาทิตย์ ภูมีพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ร่วมติดตามโครงการในครั้งนี้ด้วย

Leave A Reply

Your email address will not be published.