ลงพื้นที่ชี้แจงวัตถุประสงค์และดำเนินโครงการ พม. ส่งความสุข สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สู้ภัยโควิด (ระยะสั้น 10 วัน) ประจำปีงบประมาณ 2564 ในเขตพื้นที่ จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพในสถาบัน ลงพื้นที่ชี้แจงวัตถุประสงค์และดำเนินโครงการ พม. ส่งความสุข สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สู้ภัยโควิด (ระยะสั้น 10 วัน) เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น บรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาว่างงาน เสริมสร้างขีดความสามารถของประชาชน ในการช่วยเหลือตนเองในการดำรงชีวิต การมีอาชีพ รายได้ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด (Covid – 19)พร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันและการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ครอบครัว ณ กลุ่มโอ่งผ้าไหมเงินทองละออจิตร หมู่ 1 ต.ไกรนอก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยมี นายวัชระ พร้าโมก กำนันตำบลไกรนอก และหัวหน้าหน่วยงานราชการในพื้นที่ ได้ร่วมเยี่ยมชมการดำเนินโครงการดังกล่าวด้วย

Leave A Reply

Your email address will not be published.