ลงพื้นที่ชี้แจงวัตถุประสงค์และดำเนินโครงการ พม. ส่งความสุข สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สู้ภัยโควิด (ระยะสั้น 10 วัน) ประจำปีงบประมาณ 2564 ในเขตพื้นที่ จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพในสถาบัน ลงพื้นที่ชี้แจงวัตถุประสงค์และดำเนินโครงการ พม. ส่งความสุข สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สู้ภัยโควิด (ระยะสั้น 10 วัน) เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น บรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาว่างงาน เสริมสร้างขีดความสามารถของประชาชน ในการช่วยเหลือตนเองในการดำรงชีวิต การมีอาชีพ รายได้ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด (Covid – 19)พร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันและการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ครอบครัว ณ กลุ่มอาชีพสตรีบ้านข่อยสองนาง หมู่ 6 ต.ป่าแฝก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย หลักสูตร “การสานตะกร้าเชือกปอ” และ กลุ่มสตรีบ้านดงม่วง ม.5 ต.ป่าแฝกอ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย หลักสูตร “การสานตะกร้าเชือกปอ” โดยมี นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต. ป่าแพก ร่วมเยี่ยมชมและให้กำลังใจการดำเนินโครงการดังกล่าวด้วย

Leave A Reply

Your email address will not be published.