ทักษะการใช้ชีวิต ที่พ่อแม่ต้องรู้และควรสอนลูกในยุคนี้

🌏 ในขณะที่ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกเปลี่ยนไปตามกาลเวลา และโลกก็เข้าสู่ยุคโลกาภิวัฒน์ได้เข้ามามีอิทธิพลกับการใช้ชีวิตของคนมากขึ้น ทำให้ผู้คนในสังคมมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป การตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวให้เท่าทันกับสถานการณ์ในสังคมจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ พ่อแม่ยุคนี้จึงต้องยอมรับและเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงของสังคม และให้ความสำคัญกับการเลี้ยงลูกมากยิ่งขึ้น โดยสอนให้ลูกรู้จักทักษะการใช้ชีวิตและสอนการอยู่ร่วมกับผู้อื่น เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางชีวิตให้กับลูกตั้งแต่ที่บ้าน และเพื่อให้ลูกสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข โดยทักษะที่สำคัญเหล่านั้นมีอะไรบ้าง มาดูกันเลยค่ะ 🫶🏻✨
💗 ผลิตสื่อโดย.. ศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว จังหวัดลำปาง
🌸 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง
🎀 แหล่งข้อมูลอ้างอิง : https://www.trueplookpanya.com/…/71568/-parpres-par-
Leave A Reply

Your email address will not be published.