หลักสูตรเสริมสวยครบวงจร ระยะสั้น 1 เดือน (120 ชั่วโมง)

รีบเลยๆ รับสมัครเพิ่มเติม มาแล้วๆ โอกาสดีๆ มาถึงแล้ว มองหาอาชีพ มองหารายได้ มาเรียนกับเรา…

มาแล้วๆ โอกาสดีๆ มาถึงแล้ว มองหาอาชีพ มองหารายได้…

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครผู้สนใจที่จะสร้างอาชีพ…

รับสมัครและรายงานตัวผู้เข้ารับการฝึกอาชีพระยะสั้น 3 วัน…

รับสมัครและรายงานตัวผู้เข้ารับการฝึกอาชีพระยะสั้น 3 วัน จำนวน 2 หลักสูตร -----------------------------------------…

ปิดกิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้น 5 วัน “หลักสูตรการทำอาหารว่าง…

ปิดกิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้น 5 วัน “หลักสูตรการทำอาหารว่าง รุ่นที่ 1” และ “หลักสูตรการทำเล็บเจล รุ่นที่ 2”…

กิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต และให้ความรู้เกี่ยวกับ…

กิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต และให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้อง -------------------------- วันที่ 20…