Browsing Category

หลักสูตรการอบรม

ลงพื้นที่ชี้แจงวัตถุประสงค์และดำเนินโครงการ พม. ส่งความสุข สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สู้ภัยโควิด…

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ภาคเหนือ จังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพในชุมชน ลงพื้นที่ดำเนินโครงการ พม. ส่งความสุข สร้างอาชีพ สร้างรายได้…

ลงพื้นที่ชี้แจงวัตถุประสงค์และดำเนินโครงการ พม. ส่งความสุข สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สู้ภัยโควิด…

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ภาคเหนือ จังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพในชุมชน ลงพื้นที่ดำเนินโครงการ พม. ส่งความสุข สร้างอาชีพ สร้างรายได้…

ลงพื้นที่โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น 10 วัน เพื่อฉลองครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ…

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่จัดโครงการฝึกอาชีพระยะสั้น 10 วัน เพื่อฉลองครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ…